Jak co roku, w czerwcu składane jest zamówienie na materiały edukacyjne w ramach realizacji podstawy programowej na rok szkolny 2020/2021. Od września przedszkole w Sadkowie będzie realizowało podstawę programową w oparciu o kontynuację programu wydawnictwa WSiP pod tytułem: „Planeta Dzieci”. Koszt kompletów wynosi:

Dyplom za udział w akcji Pola Nadziei 2019/2020.

 

 

 

 

Na mapie edukacyjnej od niedawna widnieje wiele znaczący TUTORING. Oto metoda indywidualnej opieki nad podopiecznym opierająca się na relacji mistrz-uczeń, gdzie mistrz jest jak drogowskaz dla optymalnego rozwoju młodego człowieka. Tutoring cechują długofalowość, regularność i pozytywne aspiracje do wielkości. Jednocześnie też ta edukacja spersonalizowana nie jest dla każdego, ale dla tego, kto naprawdę chce. Mówi się nawet o jej elitarności.

Miło nam poinformować, iż w tegorocznej, zdalnej edycji  konkursu pt. Kangur Matematyczny wyróżnieni zostali następujący uczniowie:

 

 

 

Informujemy, że dyżur wakacyjny w Przedszkolu i Oddziałach Przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadkowie będzie trwać od 20.07.2020 do 31.08.2020 r.  Wypełnione i podpisane (przez obojga rodziców/opiekunów prawnych). Deklaracje zapisu dziecka oraz Oświadczenie nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Katy Wrocławskie, należy składać w sekretariacie Przedszkola w ZSP Sadków, w terminie od  22.06.2020 do 27.06.2020 r.

         

Poniżej przedstawiamy link z rozkładem jazdy autobusów w dniu egzaminów ósmoklasistów w dniach 16, 17, 18 czerwca 2020 r.

rozkład-jazdy-autobusów-w-dni-egzaminów-ośmioklasistów

 

 

 

Prosimy i zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą obiadów szkolnych.

 

 

 

 

Przedstawiamy jadłospis dla przedszkola i szkoły od 15 do 19 czerwca 2020 r.

 

 

 

 

Motyw twórcy i tworzenia- projekt polonistyczny w klasie VIII.

 

 

 

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania Egzaminu Ósmoklasisty w dniach 16, 17, 18 czerwca 2020 r.

 

 

 

Projekt plastyczny uczniów z klasy 0 b pt.: "Rakiety".