Mia jest naszą uczennicą, prosimy o pomoc dla niej, informacje o zbiórce charytatywnej:


https://www.siepomaga.pl/mia-szuber