Zapraszam uczniów klas 0-VIII do udziału w szkolnym konkursie na NAJŁADNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
*wykonanie palmy wielkanocnej (gotowe palmy nie będą dopuszczone do konkursu).            
* Każda palma musi być opatrzona w metryczkę zawierającą IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA ORAZ KLASĘ.
*Technika wykonania: materiały naturalne (np. bukszpan, bazie, suche kwiaty itp.), bibuła, krepa, wstążka itp. z wykorzystaniem tradycyjnych form zdobniczych.

Termin przyjmowania prac: do 22 marca 2021r.

KLASY 0-III: przynoszą palmę do p. Arlety Molisak (katechetki)

KLASY IV-VIII: wysyłają zdjęcie wykonanej palmy na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenie  wyników konkursu 25 marca 2021r.

Arleta Molisak- organizator konkursu.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-III i klas IV-VIII. Jury dokona oceny prac w trzech kategoriach:    klas 0, klas I-III oraz klas IV-VIII.

2. Celem konkursu jest:

  • uczczenie pamiątki wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.
  • popularyzacja tradycji i zwyczajów związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocną.
  • pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej.
  • stworzenie okazji do zaprezentowania przez uczniów własnych pomysłów i technik wykonania palmy wielkanocnej oraz form jej zdobienia.
  • przekazanie wartości i tradycji w rodzinie.
  • realizacja projektu "Z Kulturą mi do twarzy".

3. Do konkursu należy zgłaszać prace indywidualne. Mile widziana będzie pomoc Rodziców.

4. Technika wykonania palmy: materiały naturalne (np. bukszpan, bazie, suche kwiaty itp.), bibuła, krepa, wstążka itp. z wykorzystaniem tradycyjnych form zdobniczych.

5. Prace muszą być opatrzone czytelną metryczką zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

6. Termin przyjmowania prac: do 22 marca 2021r. (uczniowie klas 0-III przynoszą palmy do p. Arlety Molisak natomiast uczniowie klas IV-VIII przesyłają zdjęcie wykonanej palmy na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

7. Odbiór konkursowych palm wielkanocnych (klasy 0-III): 26 marca 2021r. od p. Arlety Molisak.

8. Przy ocenie prac komisja będzie brać pod uwagę:

* zgodność z regulaminem konkursu.

* pomysłowość i inwencję twórczą uczestnika konkursu.

* dobór materiałów i elementów zdobniczych.

* bogactwo użytych materiałów.

* kreatywność i estetykę wykonania pracy.

9.  Ogłoszenie wyników konkursu: 25 marca 2021r. 

10. Postanowienia końcowe:

* Rodzice/prawni opiekunowie uczestnika konkursu wraz ze złożoną organizatorowi pracą konkursową wyrażają automatycznie zgodę na upublicznienie imienia i nazwiska dziecka oraz zdjęcia palmy przy ogłoszeniu wyników konkursu w dzienniku elektronicznym Librus i na internetowej stronie szkoły.

* Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie pracy.

* Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać u Pani Arlety Molisak- organizatora konkursu.