• Kadra szkoły

     • DYREKTOR- p.o. Beata Wysoczańska

      WICEDYREKTOR- Joanna Głowińska

      WICEDYREKTOR- Tomasz Piątek

      Rok szkolny 2022/2023

      Nauczyciele klas I - III:

      klasa I a - Karolina Dobosz
      Klasa I b - Ewa Liberka
      klasa I c - Jolanta Jasek-Więckowska
      klasa I d -  Iwona Kaliniewicz
      klasa II a - Elżbieta Matejunas
      klasa II b - Katarzyna Hausman
      klasa II c - Renata Mazurek
      klasa III a - Irena Piątek
      klasa III b - Anna Fałowska
      klasa III c - Beata Dudziak

      Wychowawcy klas IV - VIII:

      klasa: IV a - Małgorzata Samborska
      klasa: IV b - Justyna Łukowicz                 
      klasa IV c - Anna Rudkowska-Pliszczak

      klasa V a - Agnieszka Kuczyńska
      klasa V b - Renata Brzozowska
      klasa V c - Izabela Majchrzak
      klasa VI a - Aleksandra Piątek
      klasa VI b - Marta Iwańska
      klasa VII - Urszula Gaber
      klasa VIII a - Justyna Machałek
      klasa VIII b - Małgorzata Błażejewska-Koguciuk

      Oddział przygotowawczy - Agnieszka Kromer
       

      Nauczyciele klas IV - VIII:

      Język polski:
       
      Małgorzata Błażejewska-Koguciuk, Urszula Gaber, Justyna Machałek, Agnieszka Kuczyńska
      Język niemiecki:
      Izabela Majchrzak, Justyna Łukowicz
      Język angielski: 
      Anna Rudkowska-Pliszczak, Marta Iwańska, Magdalena Garwol, Joanna Zasada
      Historia

      Małgorzata Samborska
      Wiedza o społeczeństwie: 
      Agnieszka Kuczyńska
      Przyroda, Geografia:  
      Agnieszka Skuza
      Matematyka:
      Joanna Berbeka, Justyna Łukowicz, Aleksandra Piątek
      Biologia, Chemia: 
      Renata Brzozowska
      Informatyka:
      Anna Mańkowska
      Plastyka:
      Małgorzata Tul
      Muzyka: 
      Kinga Kalinowska
      Technika: 
      Monika Łomecka
      Religia: 
      Arleta Molisak, Tomasz Piątek
      Fizyka, Informatyka: 
      Anna Mańkowska
      Wychowanie do życia w rodzinie: 
      Renata Brzozowska
      Doradztwo Zawodowe: 
      Justyna Posadzy
      Edukacja dla bezpieczeństwa: 
      Tomasz Galant
      Wychowanie fizyczne: 
      Wojciech Chyra, Tomasz Galant, Adam Bońkowski               
      Etyka: 
      Urszula Gaber
      Socjoterapeuta:
      Małgorzata Kruszelnicka, Tomasz Piątek
      Pedagog: 
      Weronika Żarnowska
      Psycholog: 
      Justyna Posadzy, Nikola Ilejko-Łuniewska
      Logopeda:
      Ewa Majewska

      Pedagog specjalny:
      Katarzyna Hausman
      Nauczyciele wspomagający:
      Adam Bońkowski, Wojciech Chyra, Małgorzata Kruszelnicka, Lech Andrzejewski, Rafał Woźnicki.
      Zajęcia
      świetlicowe:
      Stanisław Zamiar, Jadwiga Martyszko, Marta Kalwat, Magda Kawulak