• Priorytety naszej edukacji

    • Badamy ... Odkrywamy ... Eksperymentujemy ...

     Ramowy rozkład dnia w naszym Przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola.

     Praca wychowawczo - dydaktyczna oraz opiekuńcza odpowiada potrzebom dzieci i jest prowadzona zgodnie z programem  wychowania przedszkolnego. Zajęcia i zabawy proponowane przez nauczycieli, mają na celu prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka, odpowiedni przebieg jego wychowania i kształcenia oraz pozwalają na aktywność dzieci w różnych strefach rozwojowych.

     Priorytety naszej edukacji: 

     • Edukacja matematyczna - realizujemy innowację pt. Matematyka dla smyka  oraz projekt „Mały Matematyk";
     • Muzyczne inspiracje - rytmika, muzyka, śpiew, taniec, aktywne słuchanie muzyki;
     • W krainie emocji - wspieranie sfery emocjonalnej naszych Przedszkolaków zgodnie z ideą „Zadowolenie zmniejsza niepowodzenie";
     • Budzenie pasji i talentów; 
     • Outdoor  education -  czyli realizowanie niektórych zadań procesu nauczania w terenie; 
     • Sensoplastyka - jako warsztat twórczego rozwoju dziecka. Stymulacja zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, węchu i smaku. 
     • „Savoir vivre dla przedszkolaka" czyli poznajemy zasady  dobrego zachowania w różnych sytuacjach, podczas kontaktów z różnymi osobami.