• Priorytety naszej edukacji

    • Badamy ... Odkrywamy ... Eksperymentujemy ...

     Ramowy rozkład dnia w naszym Przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola.

     Praca wychowawczo - dydaktyczna oraz opiekuńcza odpowiada potrzebom dzieci i jest prowadzona zgodnie z programem  wychowania przedszkolnego. Zajęcia i zabawy proponowane przez nauczycieli, mają na celu prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka, odpowiedni przebieg jego wychowania i kształcenia oraz pozwalają na aktywność dzieci w różnych strefach rozwojowych.

     Priorytety naszej edukacji: 

     • Edukacja matematyczna - realizujemy innowację pt. Matematyka dla smyka  oraz projekt „Mały Matematyk";
     • Muzyczne inspiracje - rytmika, muzyka, śpiew, taniec, aktywne słuchanie muzyki;
     • W krainie emocji - wspieranie sfery emocjonalnej naszych Przedszkolaków zgodnie z ideą „Zadowolenie zmniejsza niepowodzenie";
     • Budzenie pasji i talentów; 
     • Outdoor  education -  czyli realizowanie niektórych zadań procesu nauczania w terenie; 
     • Sensoplastyka - jako warsztat twórczego rozwoju dziecka. Stymulacja zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, węchu i smaku. 
     • „Savoir vivre dla przedszkolaka" czyli poznajemy zasady  dobrego zachowania w różnych sytuacjach, podczas kontaktów z różnymi osobami. 
  • Kontakt

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie, Sadków, ul. Szkolna 9, 55-080 Kąty Wrocławskie
   • sekretariat@zspsadkow.pl
   • redakcja@zspsadkow.pl
   • 71 31 66 153
   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie Sadków, ul. Szkolna 9 55-080 Kąty Wrocławskie
 • Galeria zdjęć

   brak danych