• Przyjazna Szkoła/Projekt Unijny

     • Projekt Unijny Przyjazna szkoła

     • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sadkowie realizuje projekt „Przyjazna szkoła”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

      Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy.
      W ramach  projektu uczniowie będą mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach dodatkowych:

      • Zajęcia sportowe:
       poniedziałek 13:45 - 14:30
       wtorek 12:40 - 13:25 
       piątek 14:35 - 15:20
      • Zajęcia językowe - język angielski: 
       poniedziałek    11:40 - 12:25 
       piątek  11:40 - 12:25
        
      • Koło plastyczne: 
       poniedziałek    13:45 - 14:30
        
      • Koło przedsiębiorczości:
       poniedziałek    13:45 - 14:30
      • Zajęcia matematyczne i logicznego myślenia:
       wtorek 14:35 - 15:20
      • "Halo... tu Sadków" - szkolne radio
       poniedziałek    12:40 - 13:25
      • Zajęcia umuzykalniające - szkolna orkiestra i chór:
       wtorek 14:35 - 15:20
       środa   12:40 - 13:25
        
      • Terapia przez ruch:
       poniedziałek   12:40 - 13:25

      Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi:

      Biofeedback:

      • środa  11:00 - 15:30

      Socjoterapia:

      • wtorek 13:45 - 14:30

        Dla uczniów szkoły będą organizowane wycieczki edukacyjno-kulturalne.