• Szkolne Koło Wolontariatu

    •                          

     W naszej szkole prowadzone jest Szkolne Koło Wolontariatu.
     Każdego roku nasi młodzi wolontariusze upowszechniają w naszej szkole ideę bezinteresownego niesienia pomocy innym. Działalność SKW skupia się na organizowaniu akcji charytatywnych (zbiórek, loterii, kiermaszu) na rzecz instytucji dobroczynnych oraz  pomocy koleżeńskiej.
     Aktywność w SKW uczy naszych uczniów otwartości na los drugiego człowieka, kształtuje w nich poczucie troski i odpowiedzialności za innych. Uczniowie dzięki pracy w wolontariacie przyswajają sobie istotne wartości moralne: bezinteresowność, tolerancję czy empatię.
     Skład naszego Koła stale się zmienia. Każdego roku przystępują do niego nowi uczniowie klas IV, zastępując tych, którzy opuszczają naszą szkołę. Zawsze też możemy liczyć na wsparcie rodziców, którzy chętnie poświęcają swój czas, aby wspomóc naszych młodych wolontariuszy w ich pracy.

     Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, inicjatywy…
     Chcemy działać wspólnie, by rosnąć w siłę!
     Razem możemy więcej!
     Jeśli chcesz nieść bezinteresowną pomoc… Jeśli chcesz dzielić się sercem z innymi…
     Jeśli kochasz pomagać… Jeśli Jesteś gotowy na poświecenia…
     Będziesz idealnym WOLONTARIUSZEM!

     Zapraszamy do współpracy!