• Zajęcia terapeutyczne w naszym Przedszkolu

      

     Terapia  logopedyczna

     W naszym przedszkolu dzieci mają zapewnioną specjalistyczną, bezpłatną pomoc logopedyczną. Nasi specjaliści Pani Ewa Majewska oraz Pani Anna Rudkowska-Pliszczak starają się obejmować swoją opieką wszystkie potrzebujące dzieci. Prosimy, jednak, pamiętać, że sukces terapii uzależniony jest nie tylko od pracy w przedszkolu, ale również od zaangażowania rodziców i systematycznej pracy z dzieckiem w domu.

      

     Zajęcia z psychologiem

     Psycholog w przedszkolu to osoba towarzysząca dzieciom w ich codziennej drodze, mająca za zadanie wspomagać ich naturalny rozwój i stwarzać ku temu jak najbardziej optymalne warunki. Pani Psycholog Nikola Ilejko-Łuniewska prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne wspierające rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wspiera dzieci ze szczególnymi potrzebami, przeprowadza z dziećmi zajęcia cykliczne oraz doraźne. Obejmuje opieką wszystkie dzieci potrzebujące wsparcia psychologicznego.
     Jednym z podstawowych narzędzi pracy psychologów dziecięcych jest wspólna zabawa. Stanowi ona klucz do świata dziecięcych przeżyć, pozwala na stwarzanie okazji, w której dziecko ujawnia skrywane potrzeby, sposób postrzegana i rozumienia świata, pozwala odkryć przyczyny niepokojących zachowań.

     Terapia pedagogiczna

     Terapia pedagogiczna ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków sprzyjających rozwojowi dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez wszelkie działania stymulujące, programy edukacyjne. Głównymi celami prowadzonej w przedszkolu terapii pedagogicznej są: stymulacja rozwoju psychoruchowego, pobudzanie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz rozwoju mowy. W przypadku dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną celem terapii jest kształtowanie gotowości do podjęcia czynności umysłowych związanych z uczeniem się. Terapia w naszym przedszkolu  obejmuje również elementarne umiejętności z zakresu koordynacji wzrokowo-słuchowej-ruchowej oraz czynności samoobsługowe. Proces terapii pedagogicznej, wymaga od naszego pedagoga Pani Wioletty Lora Gonzalez  współpracy z nauczycielami wychowania przedszkolnego, psychologiem i logopedą.


     Gimnastyka korekcyjna

     Niezmiernie ważnym zadaniem nauczycieli gimnastyki korekcyjnej Pana Tomasza Galanta oraz Pani Jolanty Jasek-Więckowskiej  jest dbanie o poprawną postawę dziecka, która w okresie kilku lat jego pobytu w przedszkolu łatwo ulega zniekształceniu. Prawidłowa postawa ciała zabezpiecza przed ujemnymi wpływami środowiska, co pozostaje w ścisłym związku z utrzymaniem zdrowia człowieka. "Zdrowa postawa to wspólna sprawa". Zajęcia gimnastyki korekcyjnej odbywają się zarówno w formie grupowej jak i indywidualnej.