• Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

     • Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

     • We wrześniu 2023 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie przystąpił do projektu Fundacji Dbam o Mój Zasięg Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo, który : 

      1. Zapewnia udział w profesjonalnych badaniach naukowych– 
      2. bezpłatny dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych;
      3. daje możliwość udziału w dedykowanych webinariach i konferencjach tematycznych realizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo;
      4. daje wsparcie w zakresie zarządzania mediami cyfrowymi w społeczności szkolnej;
      5. daje możliwość wzięcia udziału w kampaniach społecznych realizowanych przez fundację 

      Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2023/2024, tj. pkt.8.

      (Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji)

      oraz pkt.2. (Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie)

       

      7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo: 

      • Dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy o nowych technologiach
       i problemach wynikających z ich nadużywania.
      • Kreatywne i bezpieczne włączenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces edukacji.
      • Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci.
      • Wspólne wypracowanie i wdrażanie zasad używania zasobów sieci na terenie szkoły.
      • Tworzenie kultury świadomego bycia poza siecią.
      • Nauka kompetencji przyszłości.
      • Realizacja projektów odpowiedzialnych społecznie.


       

      Cele projektu: 

      1. Polepszenie samopoczucia psychicznego i fizycznego oraz relacji uczniów, rodziców i nauczycieli.
      2. Zbudowanie wśród społeczności szkolnej prawdziwego obrazu nowych technologii opartego o rzetelną wiedzę.
      3. Wypracowane zasady higieny cyfrowej.
      4. Zapoznanie z nowymi technologiami i regularnie wykorzystywane przez szkołę podczas zajęć z uczniami.
      5. Wsparcie w rozwiązywaniu problemów e-uzależnień 
      6. Wyłonienie liderów cyfrowych oraz twórców kreatywnych treści internetowych.
      7. Rozwój kompetencji cyfrowych, ale również kompetencji miękkich.
      8. Wsparcie tworzenia kultury bycia poza siecią – zapewniającej balans alternatywy dla świata cyfrowego.
      9. Współpraca z innymi instytucjami na rzecz lokalnej społeczności.

      Szkolni Koordynatorzy projektu: 

      Aleksandra Bekieszczuk-Grabarz

      Weronika Moruń 

       

      Warto obejrzeć, przeczytać: 

      • Webinar "Jak nie być frajerem w świecie cyfrowym": https://www.youtube.com/watch?v=GnqniDq9GOg
      • Webinar Są więzy i więzi. O neuronalnych węzłach miłości"https://youtu.be/bkPFcuLVzqg
      • Podcasty i krótkie filmy dotyczące relacji, zdrowia psychicznego i higieny cyfrowej: https://www.youtube.com/@EssawGdyni/videos
      • Publikacja: „Młodzi Cyfrowi. Nowe technologie. Relacje. Dobrostan”
      • Publikacja: „Granie na ekranie. Młodzież w świecie gier cyfrowych”. 
      • Publikacja: „Nowe technologie w domu”- Krótki poradnik dla rodziców
      • Raport badań:  Zdrowa Szkoła. Ocena jakości relacji szkolnych w świetle ogólnopolskich wyników badań uczniów i nauczycieli.
      • Raport badań: Młode głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym- raport poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodych ludzi
      • Poradnik dla nastolatków: „Zrozumieć depresję” 
      • Poradnik nie tylko dla rodziców CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ O GRACH CYFROWYCH?