Szanowni Rodzice,

drodzy Uczniowie klas ósmych, Egzamin Ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16, 17, 18 czerwca 2020. We wtorek (16.VI) odbędzie część z języka polskiego, w środę (17. VI) z matematyki oraz w czwartek (18.VI) z języka angielskiego. W związku z pandemią Covid-19 odbędzie się on w szczególnych warunkach z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa dla Was i dla nas. Bardzo ważne, abyście pamiętali o wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, na czas Waszego udziału w egzaminie: 

  • Podczas oczekiwania na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej musicie zachować przynajmniej 1,5 m odstępu od siebie oraz mieć zakryte usta i nos. 
  • Musicie zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
  • Każdy zdający powinien korzystać z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, ekierki, itp. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 
  • Rodzice / opiekunowie prawni  nie mogą w czasie egzaminów wejść z Wami  na teren szkoły.
  • Nie możecie wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, czy maskotek. 
  • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. 
  • Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) musicie ponownie zakryć usta i nos, jeśli:  podchodzi do Ciebie nauczyciel, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie, prośbę, wychodzisz do toalety, czy kończysz pracę z arkuszem egzaminacyjnym. 
  • Pamiętajcie też, abyście wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonów. Unikajcie spotkań w grupie, wymiany informacji np. przy wejściu do szkoły. 

Bardzo prosimy Was o informację do wychowawców, jeśli chorujecie na alergię, bądź inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego Wasz egzamin muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”. 

Będziemy Was na bieżąco informować o sprawach związanych z egzaminem.  

Pamiętajcie – jesteście dla nas ważni i zrobimy wszystko, aby zapewnić Wam bezpieczeństwo, spokój i miłą atmosferę. Jeśli macie pytania, pytajcie wychowawców, nauczycieli uczących.