Prosimy o zapoznanie się z poniższym harmonogramem konsultacji szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII.