Projekt plastyczny uczniów z klasy 0 b pt.: "Rakiety".