Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania Egzaminu Ósmoklasisty w dniach 16, 17, 18 czerwca 2020 r.