Informujemy, że dyżur wakacyjny w Przedszkolu i Oddziałach Przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadkowie będzie trwać od 20.07.2020 do 31.08.2020 r.  Wypełnione i podpisane (przez obojga rodziców/opiekunów prawnych). Deklaracje zapisu dziecka oraz Oświadczenie nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Katy Wrocławskie, należy składać w sekretariacie Przedszkola w ZSP Sadków, w terminie od  22.06.2020 do 27.06.2020 r.