Poniżej przedstawiamy link z rozkładem jazdy autobusów w dniu egzaminów ósmoklasistów w dniach 16, 17, 18 czerwca 2020 r.

rozkład-jazdy-autobusów-w-dni-egzaminów-ośmioklasistów