Na mapie edukacyjnej od niedawna widnieje wiele znaczący TUTORING. Oto metoda indywidualnej opieki nad podopiecznym opierająca się na relacji mistrz-uczeń, gdzie mistrz jest jak drogowskaz dla optymalnego rozwoju młodego człowieka. Tutoring cechują długofalowość, regularność i pozytywne aspiracje do wielkości. Jednocześnie też ta edukacja spersonalizowana nie jest dla każdego, ale dla tego, kto naprawdę chce. Mówi się nawet o jej elitarności.

Jako placówka chcemy wdrożyć tutoring do pracy w nowym roku szkolnym 2020/2021, aby jeszcze bardziej móc wesprzeć rozwój naszych uczniów. Wierzymy, że szczególnie teraz ta metoda pozwoli nam pracować nad autonomią, niezależnością oraz umiejętnością dokonywania wyboru zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami młodego człowieka.

Dzięki spotkaniom z tutorem uczeń będzie mógł zyskać nowe kompetencje, uświadomić sobie swoje talenty i wykorzystywać je, a co bardzo istotne - zwiększyć samodzielność 
w uczeniu się i planowaniu swojej przyszłości.
Na chętnych czekają od września certyfikowani tutorzy.
Kurs został sfinansowany ze środków unijnych.

 M. Błażejewska-Koguciuk