Jak co roku, w czerwcu składane jest zamówienie na materiały edukacyjne w ramach realizacji podstawy programowej na rok szkolny 2020/2021. Od września przedszkole w Sadkowie będzie realizowało podstawę programową w oparciu o kontynuację programu wydawnictwa WSiP pod tytułem: „Planeta Dzieci”. Koszt kompletów wynosi:

• sześciolatki „zerówki” – 143 zł

• pięciolatki (Jabłuszka, Jagódki, Gruszeczki) – 143 zł

• czterolatki (Ananaski, Brzoskwinki) – 110 zł

• trzylatki – 100 zł

W każdej grupie zamówienie złoży w imieniu wszystkich rodziców jeden wybrany rodzic.

Odpłatność za zestawy edukacyjne „Planeta Dzieci Box” należy uregulować do 15.09.2020 r.

Szczegółowych informacji będą udzielać wychowawcy grup.