Drodzy uczniowie!
Uprzejmie informuję, że od dnia 31 lipca (godzina zostanie podana przez wychowawców) w sekretariacie szkoły będzie można odebrać zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
W związku z występującym zagrożeniem związanym z koronawirusem proszę o zastosowanie podobnych środków bezpieczeństwa, jak w czasie egzaminu ósmoklasisty. Konieczna jest dezynfekcja rąk przed wejściem do placówki, należy posiadać maseczkę lub przyłbicę zasłaniającą usta i nos na obszarze szkoły oraz długopis celem potwierdzenia odbioru dokumentów. Odbioru mogą dokonać osobiście uczniowie, ich prawni opiekunowie, w wyjątkowych sytuacjach inne osoby (dorosłe) posiadające upoważnienie do odebrania zaświadczenia.
W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z sekretariatem szkoły.

 Z poważaniem

Dyrektor szkoły, Marzenna Fedzin