Szanowni Państwo,
od poniedziałku 26 października uczniowie klas IV – VIII rozpoczynają pracę zdalną.
Przyszło nam żyć, pracować, uczyć się w czasach innych niż zwykle, jednak staramy się poszukiwać dobrych i skutecznych rozwiązań w obecnej sytuacji. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z tygodniowym planem lekcji. Wszystkie informacje będą przekazywane przez dziennik elektroniczny Librus Synergia.
Jednocześnie informujemy, że klasy I – III oraz świetlica nadal pracują stacjonarnie według dotychczasowego planu zajęć. Zajęcia nauki pływania dla uczniów klas III będą się odbywały zgodnie z harmonogramem.
Dziś nie mamy pewności, ile potrwa czas nauki w takiej formule, dlatego starajmy się utrzymywać rytm pracy, przestrzegajmy ustalonych reguł, informujmy się wzajemnie o trudnościach, troszczmy się o siebie, bo troska o drugiego człowieka, buduje relacje i pomaga nam wzajemnie się wspierać.

Z wyrazami szacunku
Alicja Sudoł
Wicedyrektor