Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie bierze udział w projekcie pod nazwą:
„Nowa szkoła - nowe możliwości”,
który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, którego liderem jest Fundacja Fabryka Marzeń z siedzibą w Wysokiej.

ROK SZKOLNY 2020/2021:

 

 Harmonogram zajęć 2020/2021

 

Terapia przez ruch

Zajęcia z j. niemieckiego
Dzień zagadek i nauka kolorów

W dniu 24.09.2020, w ramach projektu unijnego, odbył się dzień zagadek w języku niemieckim. W zabawie wzięli udział uczniowie klas IV-VIII. 

 

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO listopad

 

Grafika komputerowa

Ulotka o naszej szkole