Dzieci z grupy Ananasków wykonały ćwiczenie grafomotoryczne i ozdobiły za pomocą waty wizerunek Świętego Mikołaja. Jedno jest pewne... Mikołaj na pewno zawita do pracowitej grupy Ananasków.