Nareszcie spadł długo wyczekiwany śnieg! :) Dzieci świetnie bawiły się  na powietrzu: rzucały śnieżkami, biegały i lepiły bałwana.