Szczególne podziękowanie dla Kingi Kalinowskiej za dużą pomoc i oprawę muzyczną.