Takie były początki

 

 

 

Pierwsze zajęcia odbywały się w pałacu

Szkoła Podstawowa w Sadkowie rozpoczęła działalność 3 września w 1956 r.
Zdjęcie powyżej przedstawia fragment kroniki szkolnej, którą w 1956 r. rozpoczęła pisać pierwsza dyrektor szkoły - Jadwiga Boniecka.
Początkowo lekcje odbywały się w budynku pałacowym. Do pięcioklasowej szkoły uczęszczało wówczas 57 uczniów. Wszystkie zajęcia prowadziła pani dyrektor. W roku szkolnym 1960/61 otworzono klasę siódmą, a w roku 1967/68 klasę ósmą. Z czasem przybywało uczniów i nauczycieli. W roku szkolnym 1968/69 w małej szkółce uczyło się 120 uczniów.

 

 

Początki budowy

Budowa szkoły w Sadkowie rozpoczęła się w 1969 r. i trwała do roku 1971. 4 września 1971 roku, około 150 dzieci rozpoczęło naukę w nowym budynku szkoły. Do dyspozycji uczniów oddano szkołę nowoczesną (jak pisze w swojej kronice Jadwiga Boniecka) z 5 dobrze wyposażonymi salami lekcyjnych, toaletami, kuchnią, pokojem dyrektora i nauczycielskim. Do szkoły w Sadkowie uczęszczały początkowo dzieci ze wsi: Sadków, Baranowice, Sadkówek, Sadowice. (Na podstawie zachowanego w kronice aktu założycielskiego szkoły.) Jedynymi mankamentami były wtedy piece węglowe i brak sali gimnastycznej. Dyrektorem szkoły była wówczas pani Maria Hajdasz.

 

 

Pierwsi uczniowie w nowej szkole

W roku szkolnym 1973/74 funkcję dyrektora objęła pani Michalina Ilkosz. W miejsce pieców założono centralne ogrzewanie, życie szkolne obfitowało w liczne imprezy i atrakcyjne wycieczki. W roku szkolnym 1978/79 zmieniono obwód szkoły. Przybyły dzieci z Nowej Wsi Wrocławskiej.
Od roku szkolnego 1987/88 funkcję dyrektora sprawował pan Marian Milewski. Za jego kadencji rozpoczęła się (w 1993 r.) rozbudowa szkoły. Dobudowano 4 przestronne sale lekcyjne, szatnie i piękną salę gimnastyczną.
W roku szkolnym 1992/93 dyrektorem szkoły został pan Zdzisław Szepke. Od 1996 r. lekcje odbywają się w powiększonej szkole. Starą część wyremontowano, z czasem wyposażono w nowe stoliki i krzesełka.
Wraz z powstaniem gimnazjów zmienił się ponownie obwód szkoły. Obecnie uczą się tu dzieci z 12 okolicznych miejscowości.
Dyrektorem szkoły od 1998 r. jest pani Marzenna Fedzin. Szkola stale zmienia swój wygląd, pięknieją sale lekcyjne, sprzęt wymienia się na nowocześniejszy. Bogata oferta imprez, konkursów i wycieczek uatrakcyjnią naukę w szkole w Sadkowie. Sala gimnastyczna oraz ostatnio powstałe boisko "Orlik" sprzyjają licznym osiągnięciom sportowym naszych uczniów.