Egzamin Ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzony zostanie w kwietniu 2020 roku przez trzy kolejne dni.

Terminy główne:

Język polski - 21 kwietnia 2020 (poniedziałek) - godz. 9:00
Matematyka - 22 kwietnia 2020 (wtorek) - godz. 9:00
Język obcy nowożytny - 23 kwietnia 2020 (środa) - godz. 9:00

O Egzaminie Ósmoklasisty

Harmonogram Egzaminu Ósmoklasisty

Arkusze 2019 r.

Materiały dodatkowe