Egzamin Ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzony zostanie w czerwcu 2020 roku przez trzy kolejne dni.

Terminy główne:

Język polski - 16 czerwca 2020 
Matematyka - 17 czerwca 2020
Język obcy nowożytny - 18 czerwca 2020

O Egzaminie Ósmoklasisty

Arkusze 2019 r.

Materiały dodatkowe