Drodzy Rodzice!!!

 

Udało nam się! Ruszyła AKADEMIA RODZICÓW w SP SADKÓW!!

 

Dzięki staraniom całego grona pedagogicznego, specjalnie  dla  Was    rozpoczynamy w  naszej  szkole  organizację  cyklu  szkoleń,  warsztatów,  konferencji poświęconych pogłębieniu wiedzy pedagogicznej, przybliżeniu problemów naszych uczniów i sposobów niesienia im pomocy, wtedy kiedy potrzebują jej najbardziej! Musimy działać razem dla dobra  naszych  uczniów  a  waszych  dzieci!  Nasza  współpraca  stanowi  podstawę  ich bezpiecznego i harmonijnego rozwoju, przyswajania wiedzy, poszerzania zainteresowań, radzenia  sobie  w  sytuacjach  trudnych w dynamicznie zmieniającym się świecie.  Chcemy wspólnie z Państwem w sposób jednomyślny i zintegrowany uczyć i wychować tych, którzy są dla Was najważniejsi –czyli naszych uczniów. Z myślą o nich staramy się nieustannie doszkalać oraz poszerzać swoje kompetencje pedagogiczne –i teraz chcielibyśmy abyście i  Wy  drodze  rodzice  mogli  skorzystać  z  bogatej  oferty  szkoleniowej,  którą  dla  Was przygotowaliśmy.

Pierwszy wykład dla rodziców odbędzie się w naszej szkole już 20.03.2019r. o godz. 17:00 –„Mediacja w szkole? Dlaczego nie?” Czym  jest  Mediacja  szkolna  i  Rówieśnicza, dlaczego w ogóle warto mediować i korzystać z mediacji, jak radzić sobie z konfliktami w naszym życiu i w sposób alternatywny rozwiązywać spory –te i inne istotne we współczesnym świecie zagadnienia w sposób ciekawy przedstawi Wam Pani Katarzyna Gilarska Mediator SO.

Kolejne  spotkanie odbędzie się 25.04.2019 r o godz. 17. Temat niezwykle ważny i bardzo aktualny w naszej i Waszej codzienności „ Uzależnienia cyfrowe dzieci i młodzieży”–problem,  profilaktyka,  diagnozowanie  i  wsparcie. Jak rozpoznać uzależnienie u dzieci, jakie ma  objawy,  jakie  niesie  skutki, jak możemy jako środowiska wychowawcze przeciwdziałać technoholizmowi –z tym wszystkim zapozna nas prof. WWSSE doc. dr Jakub Andrzejczak.

Serdecznie  Was  Drodzy  Rodzice  zapraszamy  do  zaangażowania  się  i  wzięcia  udziału w organizowanym specjalnie dla Was przedsięwzięciu! Jesteśmy otwarci i gotowi do pogłębiania  naszej  współpracy  i  umiejętności  wspólnego  niesienia  dobra  Waszym dzieciom!

 

O pozostałych terminach będziemy informowali na bieżąco.