Każdy rodzic/opiekun prawny może, korzystając z Platformy www.ePrzedszkole.com.pl, przeglądać w systemie ATMS Kids kalendarz obecności swojego dziecka oraz uzyskać informację o należnościach za jego pobyt w przedszkolu.