Dyplom za przygotowanie patriotycznego programu pt. "Ta, co nie zginęła", z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.