Komunikat Burmistrza MiG Kąty Wrocławskie w sprawie wznowienia zajęć opiekuńczych dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie naszej gminy.

Zarządzenie Burmistrza MiG Kąty Wrocławskie w sprawie wznowienia funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie stanu epidemii wraz z załącznikami oraz procedury bezpieczeństwa w stanie epidemii COVID-19 na czas wznowienia działalności w Przedszkolu i Oddziałach Przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadkowie. 

              

Szanowni Rodzice,

w dniu 11 maja 2020 r. zgodnie z harmonogramem rekrutacji,  o godzinie 12.00,
zostały podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadkowie.

Dodatkowe informacje dla rodziców na stronie Gminy Kąty Wrocławskie

https://www.katywroclawskie.pl/pl/news/ważna-informacja-rekrutacja-do-szkół-i-przedszkoli