Jak co roku, w czerwcu składane jest zamówienie na materiały edukacyjne w ramach realizacji podstawy programowej na rok szkolny 2020/2021. Od września przedszkole w Sadkowie będzie realizowało podstawę programową w oparciu o kontynuację programu wydawnictwa WSiP pod tytułem: „Planeta Dzieci”. Koszt kompletów wynosi:

Informujemy, że dyżur wakacyjny w Przedszkolu i Oddziałach Przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadkowie będzie trwać od 20.07.2020 do 31.08.2020 r.  Wypełnione i podpisane (przez obojga rodziców/opiekunów prawnych). Deklaracje zapisu dziecka oraz Oświadczenie nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Katy Wrocławskie, należy składać w sekretariacie Przedszkola w ZSP Sadków, w terminie od  22.06.2020 do 27.06.2020 r.

         

Zarządzenie Burmistrza MiG Kąty Wrocławskie w sprawie wznowienia funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie stanu epidemii wraz z załącznikami oraz procedury bezpieczeństwa w stanie epidemii COVID-19 na czas wznowienia działalności w Przedszkolu i Oddziałach Przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sadkowie. 

              

 Komunikat Burmistrza MiG Kąty Wrocławskie w sprawie wznowienia zajęć opiekuńczych dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie naszej gminy.