Wychowawcy grupy: Joanna Biel, Monika Staniewska

 

Zdjęcia przedstawiają: jesienną pracę plastyczną Brzoskwinek usprawniająca motorykę małą oraz ścieżkę sensoryczną.

 

 

 

 

Brzoskwinki z utęsknieniem czekały na zajęcia z rytmiki z Panią Kingą. Ochoczo i radośnie uczestniczą w zajęciach umuzykalniających.
Pierwsze prace plastyczne Brzoskwinek- "roślina wartości".